Technológie a služby

BOLL filtre

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Tlakové filtre BOLL

BOLLfilter typ 6. 18

V princípe je filtrácia vody jednoduchá: sito, pletivo, alebo iná štruktúra prepúšťa kvapalinu (vodu) cez svoje oká a zadržiava pevné, vo vode nerozpustené časti. V praxi je však filtrácia vysoko náročná procesno technická úloha. Lebo množstvo, veľkosť a látkové vlastnosti spracovávaných substancií ovplyvňujú tento proces rovnako ako tlak, teplota a vlastnosti zariadenia.

   BOLLfiltre sa montujú do sacieho, alebo výtlačného potrubia a chránia dôležité súčasti zariadení ako sú ventily, čerpadlá, ložiská a pod. pred zašpinením, alebo znehodnotením. Taktiež odlučujú tuhé, nerospustné látky z vody, čím umožňujú jej spätné využitie v technologickom procese, prípadne vylepšujú jej vlastnosti až na požadovanú úroveň pred jej vypustením do prírody.

    Telesá filtrov pozostávajú podľa typu a prípadu použitia zo šedej liatiny, tvárnej liatiny, ocele, alebo antikoróznej CrNi ocele. Nepretržitá, alebo prerušovaná prevádzka, ručné, alebo plnoautomatické čistenie sít (filtračných vložiek) určujú výber typu filtra.

     Filtre sú dodávané v rôznych veľkostiach pre rôzne využitie - pre prietoky 0 - 9000 m3/hod. s jemnosťou filtácie 3 mik. až 8 mm.

     BOLL - jednokomorový filter - je základným modelom vo filtračnej technike kvapalín. Používa sa všade tam, kde bez veľkých príprav, alebo nákladov je možné pri čistení, alebo výmene filtračných vložiek odpojiť zariadenie, alebo filter pomocou uzatváracích zariadení, alebo prerušiť prevádzku.

Jednokomorový filter - schéma

Jednokomorové filtre

     BOLL - zdvojený  filter - je tvorený z dvoch filtračných telies. Polovica filtra t.j. jedno teleso je v prevádzke, zatiaľ čo druhá polovica po vyčistení je pripravená ako rezerva. Pri prekročení tolerovanej hranice pre stupeň znečistenia je možné prepnúť bez tlakového rázu na vyčistenú plovicu filtra. Znečistená filtračná vložka sa vyčistí, zatiaľ čo zariadenie pracuje ďalej. Prepnutie sa vykonáva valcovým kohútom, alebo dvojstupňovým trojcestným guľovým kohútom. Súčasné odpojenie oboch filtračných komôr je vylúčené ich konštrukciou. 

Zdvojený filter - schéma

Zdvojené filtre

     BOLL - automatický filter - u všetkých automatických filtrov sa sitové sviečky, štrbinové sviečky, alebo sitové válce čistia bez prerušenia prevádzky automaticky spätným preplachom. To sa môže diať v závislosti na tlakovej diferencii, alebo časovom intervale pomocou vlastného média s podporou tlakového vzduchu, alebo cudzieho média. Filtre tohoto typu sa používajú vtedy, ak pri nepretržitom zachytávaní nečistôt je ručné čistenie nehospodárne, alebo prevádzkované zariadenie je vo veľkej miere automatizované. Hlavnou oblasťou využitia automatického filtra je filtrácia vody, preto vnútorné časti filtra je možné konštrukčne riešiť z nerezovej ocele. Je ideálny pre znečistenie vláknitého charakteru. 

Filter s automatickým preplachom - schéma

Automatický filter

 

Všetky typy filtrov sa vyznačujú nasledujúcimi zvlášť priaznivými vlastnosťami :
bulletveľkými filtračnými plochami
bulletdlhou životnosťou
bulletdlhými intervalmi čistenia
bulletľahkým a rýchlym čistením a údržbou
bulletpresne definovanou jemnosťou filtrácie vďaka precíznym filtračným vložkám
bulletstavebnicovým systéímom s mnohými možnosťami variácií
bulletjednoduchou obsluhou
bulletrobustnou kompaktnou stavbou
bulletmalými tlakovými stratami
Ďalšími rysmi automatických filtrov sú :
bulletprecízna funkcia zariadenia spätného preplachu
bulletdôsledné odstránenie odfiltrovaných pevných častíc
bulletnízke prevádzkové náklady
bulletmalé preplachovacie množstvá

Môžeme Vám navrhnúť optimálny filtračný systém na filtráciu vody :

bulletpovrchovej
bulletmorskej
bulletstudničnej
bulletriečnej
bulletchladiacej
bulletúžitkovej
bullethasiacej
bulletpriemyselnej
bulletmestskej
bulletpitnej
bulletchladiacej vežovej
bulletupchávkovej
bulletbazénovej
bulletumývacej, a.t.d.

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

Aby sme Vám mohli navrhnúť optimálne riešenie, pred každým zadaním vyplňte prosím nasledujúci DOTAZNÍK.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o tlakových filtroch BOLL
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34