Technológie a služby

FST

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Tlakový filter FST

    Tlakové filtre slúžia pre zachytávanie suspendovaných látok z vody na povrchu zŕn a póroch filtra. Sú to látky filtrovateľné v prirodzenej  forme, alebo po chemickej úprave, použitím vhodných koagulantov.  

Tlakový filter FST     Technologická linka s tlakovým filtrom FST

Zariadenia  tohoto typového radu sú konštruované ako plnoautomatické, stojaté s prúdením zhora nadol. Celý proces je ovládaný mikroprocesorovou riadiacou jednotkou  EKO 200. Celoplastový hydraulický rozvod s membránovými ventilmi Georg  Fischer  je zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti chodu. Filtračná  náplň je väčšinou trojvrstvá. Doporučený je kremičitý  piesok, antracit alebo aktívne uhlie.
Druh, zrnitosť a merná hmotnosť filtračnej náplne sa určí podľa druhu filtrovanej vody a v závislosti od požiadaviek na  kvalitu výstupnej vody.
Pri bežných aplikáciách je postačujúce nasadenie jedného filtra, pri  požiadavke vysokej kvality je nutné zaradiť dva filtre v sérii.

Hlavné  oblasti aplikácie:

bullet

úpravne pitných vôd

bullet

terciárne dočistenie v čistiarňach odpadových vôd

bullet

filtrácia a úprava technologických vôd

bullet

filtrácia kondenzátov

bullet

úprava povrchových vôd 

Typ  

Max. prietok m3 / h   Hmotnosť
kg  

Objem náplne
m
3

Priemer
mm  
Výška
mm  
FST 05  

5

620 0,35 600 1900
FST 08   8 1130 0,58 800 1900
FST 10 10 1800 0,94 1000 2100
FST 12   12 2500 1,36 1200 2100
FST 15 15 3900 2,12 1500 2100
FST 20   20 6500 3,77 2000 2400
FST 25   25 10200 5,89 2500 2400
FST 30 30 15500 8,48 3000 2400

Maximálne prietoky sú stanovené pre dočisťovania s filtračnými rýchlosťami 15 m/h. Skutočný prietok a kalová kapacita je stanovená technológom, podľa aplikácie. Súčasťou dodávky je hydraulický rozvod s ovládacími prvkami. Pri požiadavke kompletnej dodávky zaraďujeme aj prídavné a dávkovacie jednotky KOMPAKT a čerpaciu techniku.

Vlastný proces filtrácie môže byť doplnený o:

bullet

odstraňovanie Fe, Mn

bullet

úpravu tvrdosti (zmäkčovanie, stvrdzovanie)

bullet

koaguláciu

bullet

dekarbonizáciu

bullet

hygienické zabezpečenie (Cl2, NaCIO2)

Chod filtra  pozostáva z troch cyklov:

bullet

filtrácia, zachytávanie nerozpustných látok na filtračnej náplni, prietok vody zhora nadol

bullet

pranie, vyplavovanie zachytených suspendovaných látok z filtračnej  náplne, prietok zdola nahor

bullet

zafiltrovanie, vrátenie expandovanej filtračnej náplne do pôvodného stavu, prietok zhora nadol.

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o tlakových filtroch FST
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34