Technológie a služby

Magnetické odvápňovače

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Ochrana kotlov, výmenníkov a pod.

    Voda, ktorá je používaná vo vodovodnom zariadení obsahuje určité množstvo rozpustených solí, vápnika a horčíka, ktoré spôsobujú tvrdosť vody. Ohrievaním vody sa pôvodná tvrdosť (chemickou reakciou uhličitanu vápenatého a kysličníka uhličitého) zmení. Zatiaľ čo prítomný uhličitan vápenatý sa zráža a spôsobuje usadzovanie (krustáciu) v zariadeniach, kysličník uhličitý podporuje koróziu. Preto je potrebné hlavne pred malé domáce zariadenia pripájať jednoduché magnetické odvápňovače, ktoré zabraňujú týmto procesom a nevyžadujú udržbu, ani špeciálnu kontrolu s dozorom.

    Magnetická úprava série ANTIKAL je vhodná pre úpravu pitnej vody. Montáž je veľmi jednoduchá vďaka pripojeniu DIMA. Magnetická úprava je priestorovo nenáročná. Pripája sa na začiatok, pred vodovodné zariadenie, pred kotol, bojler, práčku, umývačku a podobne.

Sada rôznych typov ANTIKAL

ANTIKAL MINI

ANTIKAL MEDIUM

ANTIKAL MAGNUM

Podrobné informácie k jednotlivým typom magnetických odvápňovačov

ANTIKAL Magnetické odvápňovače MINI, MEDIUM, MAGNUM - prospekt otvor/stiahni
 
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov prípravkov - prehľad otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník jednotlivých typov prípravkov  (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni

       Aktuálne ceny odvápňovačov Vám poskytneme na základe vyšpecifikovania Vašej požiadavky na vyžiadanie.

 Prípravky uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

bullet

Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a požadované množstvo. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

Informácie o možnostiach dodávky odvápňovačov  Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o magnetických odvápňovačoch. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky odvápňovačov.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34