Technológie a služby

                                                                            

 

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Systémy vsakovania vyčistenej vody z ČOV do podložia

Kompaktný vsakovací systém 6 blokov

Výkop jamy pre uloženie vsakovacieho systému

Uložený vsakovací systém

Vsakovací systém pre biologické čističky

LEGENDA


1. Vývod z plnobiologickej domovej čističky
2. Odberná šachta s možným dodatočným filtrom
3. ELWA - vsakovací systém
4. Vetrací otvor


     Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú vodu likvidovať vsakovaním. Je to možné iba v miestach, kde nie sú ohrozené zdroje vody určené na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, kde podložie svojím zložením vyhovuje ( koeficient vsakovateľnosti zeminy je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/sec.) a ak parametre vyčistenej vody vyhovujú požiadavkám prílohy 3 horeuvedeného zákona 491/2002.

Účel použitia - prídavný systém k plnobiologickým domovým čističkám (č.biodiskové, č.s prevzdušňovaním...) pre podpovrchové plošné vsakovanie odpadových vôd.
Dimenzovanie : cca 1m2 vsakovacej plochy na obyvateľa podľa DIN 4261 časť 1.

Argumenty :

bullet

obal - geotextília má dodatočné filtračné účinky a garantuje dlhotrvajúcu funkciu systému

bullet

zabudovanie iba 200 mm pod vývod z čističky

bullet

vysoký dodatkovo využiteľný objem - až 1140 litrov

bullet

členitý povrch ELWAblokov a povrch PE geotextílie ponúkajú dodatočnú štruktúru pre hromadenie baktérii a mikroorganizmov. Takýto povrch v spolupráci s vetracím otvorom podporuje prídavné anaeróbne a aeróbne čistiace procesy.

bullet

malé nároky na plochu, rozmery : Š 1,50 x D 2,00 x V 0,40 m

bullet

nízke náklady na výkopové práce, ľahká a jednoduchá montáž

bullet

žiadne montážne chyby - už hotový systém

bullet

na objednávku príslušenstvo : odberná šachta pre odber vzoriek a prídavný filter.

bullet

pre vyššie prítoky možnosť rozšírenia pridaním ďaľších blokov (viď cenník).

Cenník vsakovacej techniky pre malé biologické čističky :

ZÁKLADNÉ MODULY

Obj.č.

Názov

Cena bez DPH Sk

504521

ELWAbloc / modul 1 dielny (vsakovacia plocha 0,5m2) - vsakovací 1dielny blok (L 1,0 m x B 0,5 m x H 0,4 m)  opláštený geotextíliou, vetrací otvor DN 100/ núdzový prepad

5 360,-

504521

ELWAbloc / modul 3 dielny (vsakovacia plocha 1,5m2) - vsakovací 3 dielny blok (L 1,0 m x B 1,5 m x H 0,4 m) opláštený geotextíliou, vetrací otvor DN 100/ núdzový prepad

12 900,-

504558

ELWAbloc / modul 6 dielny (vsakovacia plocha 3 m2) - vsakovací 6 dielny blok (L 2,0 m x B 1,5 m x H 0,4 m) opláštený geotextíliou, vetrací otvor DN 100/ núdzový prepad

23 100,-

ROZŠIROVACIE MODULY

504553

ELWAbloc /rozširovací 3 dielny modul (vsakovacia plocha 1,5m2) – rozširovací 3 dielny vsakovací blok (L 1,0 m x B 1,5 m x H 0,4 m)
opláštený geotextíliou

12 100,-

504559

ELWAbloc /rozširovací 6 dielny modul (vsakovacia plocha 3 m2) - rozširovací 6 dielny vsakovací blok (L 2,0 m x B 1,5 m x H 0,4 m) opláštený geotextíliou,

22 200,-

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

 

ELWAclean / košový filter - PE filter, nerezové vyberateľné sito, prítok/prepad DN 125 bez straty výšky, bočný výtok do vsakovacieho modulu DN 100 (na objednávku spodný), Výškový rozdiel prítok/výtok 150 mm

 

101061

ELWAclean košový nerezový filter, bočný výtok

8 100,-

101062

ELWAclean košový nerezový filter, spodný výtok - na objednávku

8 100,-

101065

ELWAclean košový nerezový filter v domovej šachte, s privareným klipovým spojením

10 700,-

101063

ELWAclean košový nerezový filter,s rúrovou nástavbou Ø 400 mm, l = 750 mm skrátiteľnou, protišmykový pochôdzny poklop Ø 400 mm, PP, uzamykateľný

12 300,-

 * Ceny sú orientačné, bez DPH a dopravy.

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie : TEST

Kompletný návrh technického riešenia vsakovania dažďových, alebo prečistených vôd z ČOV  (podľa Vašich predstáv, požiadaviek, podmienok) a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o vsakovacích systémoch pre ČOV
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34