Technológie a služby

AS NIV

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Program využitia dažďových vôd pre malé a stredné objekty.

Prečo využívať dažďové vody?

Niekoľko zásadných dôvodov:

bulletObmedzené zdroje kvalitnej pitnej vody
bulletZvyšujúce sa náklady na pitnú vodu
bulletZvyšujúce sa náklady za stočné a odvod dažďových vôd
bulletZachytenie a akumulácia časti dažďových vôd pri výdatných zrážkach je čiastočnou ochranou pred lokálnym zatopením

Dažďová voda je zdrojom mäkkej vody výhodnej

bulletPre pranie – úspora pracích prostriedkov
bulletPre zalievanie záhrady, skleníka, izbových rastlín
bulletPre WC a inštalácie, v ktorých zamedzuje usádzaniu vodného kameňa

AS NIV

AS NIV

Správne a plnohodnotne fungujúci systém obsahuje tieto komponenty :

1./ Prívod dažďových vôd a ich filtráciu. Filtrácia je možná v tzv. odkvapovom filtri, alebo v podzemnom vírovom filtri vždy však s dôrazom na samočistiacu funkciu filtra.

2./ Akumuláciu dažďovej vody v zásobníku. Zásobník môže byť nadzemný, alebo podzemný, najlepšie ak je vyrobený v celoplastovom vyhotovení. Nádrž je vybavená prítokom a bezpečnostným prepadom. Veľkosť (objem) zásobníka sa riadi veľkosťou zbernej plochy, z ktorej sú dažďové vody zachytávané, alebo predpokladanou spotrebou dažďových vôd (odporúčame voliť menšiu z vypočítaných hodnôt).

3./ Odberné zariadenie a zásobenie spotrebičov vodou. Pre tento účel najlepšie vyhovuje domáca vodáreň s automatickým tlakovým spínačom.

4./ Systém pre doplňovanie vodou v období nedostatku dažďovej vody. Doplňovanie môže byť realizované jednoducho priamo do akumulačnej nádrže, alebo pomocou zariadenia ASD do výtlačného potrubia. (menšia spotreba pitnej vody).

AS NIV

            Pre zabezpečenie zachytávania a využitia dažďových vôd v malých a stredných objektoch, akými sú rodinné domy, chaty, chalupy, menšie prevádzky a zariadenia k podnikanu Vám ponúkame kompaktné balené jednotky typového radu AS-NIV vo veľkostiach od 1000 do 7000 litrov.

            Nižšie uvedené typy AS NIV sú zložené z polypropylénovej nádrže s nadstavbovou šachtou vo vyhotovení pre uloženie pod zemou, kde sú výhodnejšie podmienky pre skladovanie dažďovej vody. (stála teplota , málo svetla, pomalá tvorba rias a pod.) Súčasťou nádrže je bezpečnostný prepad so sifónom. V nadstavbovej šachte je sústredená a zabudovaná kompletná technológia t.j. filter pritekajúcej vody, vodáreň pre odber akumulovanej vody a automatický systém pre doplňovanie nádrže náhradným zdrojom tlakovej vody v čase deficitu zrážok.

Charakteristiky jednotiek AS NIV

Typ

D vnútorný priemer nádrže mm

D1 vonkajší priemer nádrže mm

H výška nádrže mm

Hn výška šachty mm

L dĺžka šachty mm

S šírka šachty mm

Vv výška vtoku mm

Vo výška odtoku mm

Vtok a odtok DN

Hmotnposť kg

1000 S

1270

1500

1200

700

1100

630

1300

1000

150

190

2000 S

1400

1700

1500

700

1100

630

1600

1300

150

240

3000 S

1600

1900

1500

700

1100

630

1600

1300

150

300

4000 N

1600

1900

2040

700

1100

630

2140

1840

150

200

5000 N

1800

2100

2040

700

1100

630

2140

1840

150

220

6000 N

2000

2300

2040

700

1100

630

2140

1840

150

250

7000 N

2150

2500

2040

700

1100

630

2140

1840

150

300

* S – Samonosná pre obsypanie,   ** N – Nesamonosná pre obetónovanie

Schéma jednotky AS NIV

AS NIV - pôdorys

AS NIV - rez

Pôdorys

Pozdĺžny rez

 

Ceny jednotiek AS NIV

Typ výrobku

Obsah litrov

Cena bez DPH Sk

Cena vrátane DPH Sk

AS NIV   1000 S

1000

56 600,-

67 354,-

AS NIV   2000 S

2000

64 500,-

76 755,-

AS NIV   3000 S

3000

68 700,-

81 753,-

AS NIV   4000 N

4000

73 600,-

87 584,-

AS NIV   5000 N

5000

76 900,-

91 511,-

AS NIV   6000 N

6000

78 000,-

92 820,-

AS NIV   7000 N

7000

87 200,-

103 768,-

     V cene je obsiahnutá kompletná technológia zachytenia, skladovania a využitia dažďových vôd bez dopravy a montáže exw. výrobňa. Cena nezahŕňa prípravné stavebné práce, prítokové a odtokové potrubia. V prípade dodávky technológie s montážou a uvedením do prevádzky bude cena stanovená samostatnou zmluvou o dodávke technologickej časti diela.

Termín dodávky : 2-4 týždne od objednania a úhrady zálohovej platby v dohodnutej výške.

Záruky : 24 mesiacov od termínu dodávky, v prípade dodávky s montážou od termínu spustenia.

Ďalšie informácie a konkrétnu obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o využití dažďových vôd
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34