Technológie a služby

AS-TOP-WA

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

AS-TOP WA - recirkulačné ČOV k umývacím linkám

Zakrytá spodná časť čistiarne AS TOP WA

Odkrytá spodná časť čistiarne AS TOP WA

Horná časť technológie v obslužnej miestnosti

Horná časť technológie v obslužnej miestnosti včítane automatickej tlakovej stanice   

  Čistiace zariadenie AS TOP WA je určené na čistenie oplachových vôd z umývacej techniky.
ČOV je vhodná hlavne pre osadenie k:

bullet

kartáčovým umývacím linkám osobných automobilov

bullet

samoobslužným umývacím boxom

bullet

umývacím plochám a rampám s vysokotlakovými   agregátmi /WAP, KÄRCHER apod./

     Zariadenie je možné využiť pre recirkulačné okruhy i pre priame vypúšťanie oplachových vôd do kanalizácie. Zariadenie AS TOP WA sa od bežných chemických deemulgačných čistiarní dnes pre uvedené účely bežne využívaných diametrálne odlišuje. Technológia AS TOP WA - pracuje s využitím len mechanicko – fyzikálnych princípov, čiže s vylúčením chemikálií a chemických procesov.Technológia je postavená na vynikajúcich koalescenčných vlastnostiach PUR peny – AS ISP. Základom celého zariadenia je modifikácia gravitačno-koalescenčného odlučovača ropných látok, ktorý je technologicky doplnený o tlakovú filtráciu (odstránenie suspendovaných látok) a sorpciu (pre odstránenie zbytkových ropných látok). Celý systém zabezpečuje hygienické zabezpečenie vody v recirkulácii, ktoré zabraňuje nežiadúcim biologickým procesom a zahnívaniu vody v obehu.

Výhody tejto technológie :

bullet

 jednoduchosť procesu čistenia a obsluhy. Vysoká prevádzková spoľahlivosť

bullet

proces bez chemikálií a chemických kalov

bullet

odpadá problém so zasoľovaním vody v systéme

bullet

nižšie investičné – zriaďovacie náklady

bullet

nízke prevádzkové náklady

bullet

technológia neovplyvňuje kvalitu vody na odtoku zo systému

 

Surová voda z umývania (predpoklad) Vyčistená voda z ČOV (odtok zo systému)
NL ...............................1500 mg/l
NEL...................priemer 300 mg/l
(max.koncentrácia neobmedzená)
 
NL............................do 20 mg/l
NEL..........................do 1 mg/l
 

ČOV nie je vhodná pre čistenie oplachových vôd s obsahom ropných emulzií tj. tam, kde sa používajú silné odmasťovadlá (napr. umývanie silno zaolejovaných súčiastok, motorov, odmasťovanie pred lakovaním apod.)

Orientačná cena a technické parametre čistiarní AS – TOP WA

Typ ČOV

Cena technol.+ montáž bez DPH

Max.

Priem. prietok Rozmery spodnej časti mm. Rozmery hornej časti mm.

Max. príkon kW

Dĺžka L

Šírka B

Dĺžka L

Šírka B

WA   0,5

385 000+25 000,-

0,5

1,2

1500

1160

1500

800

1,1

WA   1,0

434 000+28 000,-

1,0

3,0

2000

1160

1700

800

1,1

WA   2,0

472 000+31 000,-

2,0

6,0

2500

2160

2000

1000

1,1

 

 Typ ČOV

Odporúčanie

Orientačná kapacita os. áut/deň

 WA   0,5

Pre ručné tlakové umývanie (WAP, alebo obdobný spôsob) 

3 - 20

 WA   1,0

Pre ručné tlakové umývanie (WAP, alebo obdobný spôsob) 

10 - 30

 WA   2,0

Pre strojové umývanie linkou, alebo ručné tlakové umývanie

20 - 50

Systém ČOV AS – TOP WA je ukončený akumuláciou čistej vody. Pokiaľ použité umývacie zariadenie vyžaduje vstup tlakovej vody, je možné ČOV doplniť tlakovou AT stanicou (môže byť súčasťou dodávky) zodpovedajúcou tlakovým potrebám umývacieho zariadenia.

 Technologická schéma AS – TOP WA

 1. Zberný žľab s hradítkami a hrubým usadením

 2. Sediment

 3. II. Stupeň koalescencie

 4. Prevzdušňovacia časť

 5. Čerpacia šachta

 6. Tlakový pieskový filter

 7. Akumulácia čistej vody

 8. AT stanica

 9. Sorpčný filter na prepade

 10. Kanalizácia

 11. Pásmový zberač

 12. Zásobník nazbieraných RL z hladiny

 13. Rám umývacej linky

Konkrétnu obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o čistení a reciklácii zaolejovaných vôd
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34