Technológie a služby

Priemyselné zmäkčovače

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody zmäkčovaním pre priemyselné aplikácie

Priemyselné zmäkčovače

   Voda prestupujúca vrstvami pôdy je obohacovaná mnohými minerálmi, soľami, ktoré tvoria celkovú slanosť vody. Prítomnosť niektorých solí, ako vápnik a horčík stanovujú "TVRDOSŤ". Táto tvrdosť spôsobuje hlavne inkrustáciu a s ňou spojené škody na vodných technologických zariadeniach, bojleroch, kotloch, elektrospotrebičoch, armatúrach a podobne.  V priemyselných prevádzkach, technologických a výrobných procesoch je často nevyhnutné, aby voda vstupujúca do výrobného procesu bola mäkká, dokonca mnohé technologické procesy vyžadujú vodu presnej technologickej tvrdosti. V takých prípadoch je nevyhnutné nainštalovať zmäkčovač - zariadenie, ktoré na základe špeciálnych živíc spracuje soli vápnika a horčíka a tým zníži tvrdosť vody a upraví ju na presne stanovenú požadovanú hodnotu. Zmäkčovač je definitívnym riešením problému odstránenia vápenca z vody. Skladá sa z nádoby naplnenej živicou, kontajnera na soľ (soľ je dôležitá pre pravidelnú regeneráciu živice) a z vodného pneumatického ventila, ktorý je riadený programovacou hlavou , spúšťa potrebné cykly premývania a udržiava zariadenie v činnosti. *1°f = 10 p.p.m. – mg/l = 0,56° d = 0,70°GB, 1 dH = 1,79°f.

    Priemyselné zmäkčovače GEL môžeme podľa konštrukcie a spôsobu prevádzky rozdeliť na :

bullet

PRIEMYSELNÝ DECAL - ktorý v priebehu regenerácie nedodáva zmäkčenú vodu. Tento typ je vhodný v prípade, ak je denná spotreba vody stála, alebo ak je dostupná nádrž na zmäkčenú vodu s kapacitou zásobovania na viac ako dve hodiny pri maximálnej spotrebe vody.

bullet

PRIEMYSELNÝ DUPLEX - zdvojený systém ktorý dodáva zmäkčenú vodu i v priebehu regenerácie živice t.j. nepretržite 24 hodín denne a to i pri veľkých rozdieloch v spotrebe vody. 

    

Priemyselný DECAL 1500

Priemyselný DUPLEX 1500

Timer VT 2000 I

By-pass

Dezinfekčný systém živíc

Podrobné informácie k priemyselným zmäkčovačom

Priemyselné zmäkčovače Výber vhodného typu - Ako vybrať vhodný zmäkčovač pre Vašu potrebu otvor/stiahni
DECAL ET, VT Priemyselné zmäkčovače vody s časovačom ET a VT otvor/stiahni
DUPLEX VT Duplexné priemyselné zmäkčovače vody s časovačom VT 2000  otvor/stiahni
SOĽ PR,P,G Regeneračná soľ pre výrobu regeneračných soľných roztokov otvor/stiahni
PRÍSLUŠENSTVO Príslušenstvo k zmäkčovačom priemyslového radu otvor/stiahni
TECH. CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov priemyselných zmäkčovačov otvor/stiahni
DECAL ET INSTAL Inštalačná schéma pre typový rad zmäkčovačov Decal ET otvor/stiahni
DECAL VT INSTAL Inštalačná schéma pre typový rad zmäkčovačov Dcal VT otvor/stiahni
DUPLEX VT INSTAL Inštalačná schéma pre typový rad zmäkčovačov Duplex VT otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt priemyselných zmäkčovačov GEL otvor/stiahni

     Ceny priemyselných zmäkčovačov Vám poskytneme na základe určenia konkrétneho typu, alebo kompletnej zostavy včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Priemyselné zmäkčovače a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu na základe cenovej ponuky, ktorú Vám zašleme na vyžiadanie. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie zmäkčovania vody pre priemyselné aplikácie včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o zmäkčovaní a úprave vody pre priemyselnú aplikáciu. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení pre zmäkčovanie vody v priemysle.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34