Technológie a služby

Priemyselná reverzná osmóza

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody reverznou osmózou - pre veľkoprietokové a priemyselné aplikácie

Priemyselné reverzné osmózy GRLPUR OS

    Séria priemyselných reverzných osmóz GRLPUR OS je výsledkom najnovších výskumov procesov vodných demineralizácií. Systém je riadený kontrolným a riadiacim panelom, čo umožňuje ľahšie ovládanie prevádzkových funkcií a údržby. Jednotlivé typy reverzných osmóz denne vyprodukujú od 2400 do 144000 litrov upravenej vody. Sú určené pre potreby menších prevádzok vo výrobe, službách, priemysle (napr. vo výrobniach technickej pary, umývacích linkách automobilov, pri pestovaní kvetín a.p.) až po veľkoprietokové systémy pre veľkých producentov v priemyselných odvetviach.

GELPUR OS 6000 P - 12000P GELPUR OS 6000 - 28800 GELPUR OS 48000 - 144000

Prehľad funkcií

Vizualizácia na displeji : Kontrola :
bullettepelná vodivosť napájacej vody
bulletteplota napájacej vody
bullettepelná vodivosť prefiltrovanej vody
bulletteplota prefiltrovanej vody
bulletprietokové množstvo prefiltrovanej vody
bulletprietokové množstvo koncentrovanej vody
bulletprevádzková doba totalizátora
bulletpriemustnosť m3 totalizátora
bulletpohotovostný a blokačný alarm
bulletnízkeho tlaku
bulletvysokého tlaku
bulletΔP
bullethladiny v prvej zbernej nádrži surovej vody
bullethladiny v nádrži prefiltrovanej vody
bullethladiny tekutiny k odvápneniu
bulletpreplachovacieho filtra
bullet 
Ovládanie : Min. a max. nastavené hodnoty pre :
bulletodvápňovania
bulletautomatického mäkčenia
bulletcyklu premývania s automatickým vypínaním
bulletdiaľkového alarmu
bulletteplotu
bulletvodivosť
bullettlak
bulletprietokové množstvá

 

Detail RO Detail RO Detail RO Detail RO Detail RO Detail RO ochranné tekutiny ochranné tekutiny

Informácie k priemyselným systémom RO

GELPUR OS 2400 P Priemyselná reverzná osmóza s dennou produkciou 2400 l - prospekt otvor/stiahni
GELPUR OS 6000 P - 12000 P Priemyselná reverzná osmóza s dennou produkciou 6000 - 12000 l - prospekt otvor/stiahni
GELPUR OS 6000 - 28800 Priemyselná reverzná osmóza s dennou produkciou 6000 - 28800 l - prospekt otvor/stiahni
GELPUR OS 48000 - 144000 Priemyselná reverzná osmóza s dennou produkciou 48000 - 144000 l - prospekt otvor/stiahni
ANTISCALANT R.O.1 - R.O.2 Ochranné a dispergačné prostriedky k ošetreniu napájacích vôd do RO otvor/stiahni
GEL WASHING Prípravky k odstráneniu organických usadenín v osmotických moduloch otvor/stiahni
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov RO GELPUR OS otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma RO typového radu GELPUR OS otvor/stiahni
CENNÍK Cenu priemyselných RO GELPUR a príslušenstva Vám zašleme na základe konkrétneho dopytu  
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt priemyselných reverzných osmóz GEL otvor/stiahni

 Priemyselné reverzné osmózy a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógu ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme po vopred predkonzultovanej a dohodnutej cene na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky priemyselnej aplikácie technológie reverznej osmózy včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o priemyselnej reverznej osmóze - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení GELPUR OS
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34