Technológie a služby

Dávkovacie čerpadlá

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody dávkovaním (dávkovacími čerpadlami)

Dávkovanie čerpadlami

    Voda z mestského radu, alebo zo studní pre priemyselné využitie mnohokrát vykazuje nežiadúce prímesi baktérií, alebo rias, kyslosť, zásaditosť, vysokú tvrdosť a t.ď. Preto je v takých prípadoch potrebné nainštalovať zariadenia - dávkovacie čerpadlá, ktoré dodávajú presným dávkovaním vhodné prípravky pre úpravu vody. Dávkovanie je regulovateľné. Najjednoduchšie riešenie podľa normy o pitnej vode je inštalácia dávkovacieho čerpadla, ktoré je na začiatku zariadenia, alebo pracuje ako preventívno-ochranné vybavenie. 

    Dodávame širokú škálu dávkovacích čerpadiel s konštantným, alebo regulovateľným dávkovaním, pre rozmanité účely, pre domácnosti, reštaurácie, úpravne vody, i k priemyselnému využitiu. Všetky zariadenia sú dodávané samostatne, alebo spolu s nádržami a vybavením. Sú vyrábané z prvotriednych materiálov veľmi dobrej kvality s vynikajúcimi výkonmi, maximálnou životnosťou a bezpečnosťou.

Sada rôznych dávkovacích čerpadiel

Dosamatic PC BIG

Dosamatic PPI

Dosamatic PP

Dosamatic PP BIG

Dosamatic PPI s nádržou POOL CONTROL - jednotka pre rozbor, kontrolu a autom. reguláciu pH a chlóru v bazéne

Podrobné informácie k dávkovacím čerpadlám

DOSMATIC PC, PC BIG Dávkovacie čerpadlá DOSMATIC PC a PC BIG - prospekt otvor/stiahni
DOSMATIC PCS, PCS BIG Dávkovacie čerpadlá DOSMATIC PCS a PCS BIG - prospekt otvor/stiahni
DOSMATIC PPI, PP Dávkovacie čerpadlá DOSMATIC PPI a PP - prospekt otvor/stiahni
DOSMATIC PPI BIG, PP BIG Dávkovacie čerpadlá DOSMATIC PPI Big a PP Big - prospekt otvor/stiahni
POOL CONTROL Jednotka pre rozbor, kontrolu a automat. reguláciu pH a chlóru v bazéne otvor/stiahni
CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky jednotlivých typov proporcionálnych dávkovačov otvor/stiahni
 
DOSATRON Presné bezenergetické dávkovacie čerpadlá otvor/stiahni
 
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma pre čerpadlá PC, PC Big, PCS, PCS Big, PP, PP Big otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma pre čerpadlá PPI, PPI Big otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma pre Pool Control * otvor/stiahni
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt dávkovacích čerpadiel GEL otvor/stiahni
CENNÍK Súhrnný orientačný cenník dávkovacích čerpadiel GEL a príslušenstva  otvor/stiahni
CENA (*POOL CONTROL) Orient. cena kompletnej jednotky POOL CONTROL bez sopravy a DPH 108 000,- Sk

     Ceny dávkovacích čerpadiel Vám poskytneme na základe určenia konkrétneho typu, alebo kompletnej zostavy včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Dávkovacie čerpadlá a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.
  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie dávkovacích čerpadiel a príslušenstva pre úpravu vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o dávkovacích čerpadlách. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34